Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164472
Title: Silene sennenii, un edemisme empordanès en perill d'extinció
Author: Martinell Andreu, Maria del Carmen
Massó i Alemán, Sergi
López i Pujol, Jordi
Bosch i Daniel, Maria
Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Protecció de la flora
Genètica
Empordà (Catalunya)
Plantes endèmiques
Plant conservation
Genetics
Empordà (Catalonia)
Endemic plants
Issue Date: 2011
Publisher: Institut d'Estudis Empordanesos
Abstract: [CAT] L'endemisme empordanès Silene sennenii és una espècie singular que es troba en perill d'extinció a causa, principalment, de la desaparició progressiva del seu hàbitat. En els últims anys, l'interès en la seva conservació ha anat en augment, donant lloc a diversos estudis científics adreçats a conèixer-la millor i a proposar mesures i mecanismes per millorar el seu estat de conservació i garantir-ne la supervivència. En aquest treball es resumeixen els principals resultants de la recerca científica duta a terme en Silene sennenii. Entre d'altres, se n'ha estudiat la diversitat genètica, que ha evidenciat els efectes de la fragmentació poblacional, així com la biologia reproductiva, que ha revelat que Silene sennenii posseeix un interessant model de pol·linització nocturna. La conservació d'aquest endemisme passa necessàriament per la presa decidida de mesures de protecció del seu hàbitat, per tal de mantenir les poblacions actualment existents i, idealment, afavorir el seu creixement. [EN] The Empordà endemism Silene sennenii is a singular species, now in danger of extinction caused mainly by the progressive disappearance of its habitat. In recent years, interest for its conservation has grown, resulting in several scientific studies which aim to improve the knowledge of this plant and propose measures and mechanisms to improve its state of conservation and to guarantee its survival. This study summarises the principal results of scientific research on Silene sennenii. Among others, its genetic diversity has been studied, showing the effects of population fragmentation as well as its reproductive biology. The latter reveals that Silene sennenii has an interesting method of nocturnal pollination. Decisive protective measures of its habitat are necessary for the conservation of this endemism, in order to maintain existing populations and, ideally, to enhance its expansion.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.8010.01.58
It is part of: Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 2011, vol. 42, p. 193-203
URI: http://hdl.handle.net/2445/164472
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.8010.01.58
ISSN: 1136-0267
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607465.pdf132.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons