Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167364
Title: Integrabilitat i caos: l'indeterminisme clàssic
Author: Masoliver, Jaume, 1951-
Keywords: Mecànica
Mechanics
Issue Date: 1995
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Fins l'any 1960 la mecànica clàssica era considerada, per una majoria de físics, com una disciplina tancada de la qual no podien esperar-se nous desenvolupaments i teories. Però a partir del anys seixanta nous resultats matemàtics juntament amb noves dades numèriques aconseguides mitjançant ordinadors d'alta velocitat, donaren llum a tot un nou camp del saber relacionat amb la dinàmica no lineal i el comportament caòtic dels sistemes deterministes. Aquest nou camp -els inicis del qual cal cercar-los en els treballs de Poincaré i altres investigadors que a final del segle passat intentaren formular una teoria de pertorbacions no lineals de les òrbites planetàries- trenca amb la vella i arrelada idea del determinisme clàssic de Laplace.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4795
It is part of: Revista de Física, 1995, num. 9, p. 43-52
URI: http://hdl.handle.net/2445/167364
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
099259.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons