Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167808
Title: Capes primes electrocròmiques de WO3 i conductores iòniques de Ta2O5 obtingudes per polvorització catòdica
Author: Corbella Roca, Carles
Keywords: Conductors elèctrics
Color
Pel·lícules fines
Electric conductors
Color
Thin films
Issue Date: 2004
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: Per mitjà de la llum percebem una característica dels objectes molt important: el color. Al llarg de la història s'han investigat mètodes per modificar el color amb què són vistos els materials, ja sigui per motius industrials, pràctics o estètics. S'anomena 'cròmic' aquell material de coloració modificable. Depenent del tipus d'estímul que provoca la variació de color, classifiquem els materials cròmics en 'fotocròmics', 'termocròmics' i 'electrocròmics'. En els primers la llum és la causant de la coloració, normalment per irradiació en l'ultraviolat. El segon tipus necessita energia tèrmica, i sovint s'utilitza un feix làser com a font de calor. El tercer tipus s'activa amb energia elèctrica.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4647
It is part of: Revista de Física, 2004, num. 27, p. 4-10
URI: http://hdl.handle.net/2445/167808
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
520830.pdf516.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons