Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167883
Title: De la mecànica clàssica a la mecànica quàntica a través de l'òptica
Author: Masoliver, Jaume, 1951-
Keywords: Mecànica
Òptica
Història de la física
Mechanics
Optics
History of physics
Issue Date: 2005
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: És ben sabut que la mecànica analítica, les arrels de la qual són les lleis de Newton, ens descriu molt acuradament el moviment dels cossos macroscòpics, incloent-hi els cossos astronòmics, sempre que les velocitats i les masses implicades no siguin excessivament grans. En el reialme dels cossos microscòpics (àtoms, molècules, electrons, etc.) la situació és completament diferent; en aquest cas, les lleis de la mecànica, com també les de l'ectromagnetisme, no s'adapten a les observacions experimentals i, per tant, no són apropiades per a la descripció del moviment a escala microscòpica. En aquest context, durant el primer terç del segle xx es desenvolupà una nova mecànica, a la qual Max Born, l'any 1924, va donar el nom de mecànica quàntica, que regeix les lleis del moviment dels cossos microscòpics, però que coincideix amb la mecànica analítica (convertida, ara sí, en mecànica clàssica) quan s'aplica als cossos macroscòpics.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4677
It is part of: Revista de Física, 2005, num. 29, p. 4-15
URI: http://hdl.handle.net/2445/167883
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530464.pdf255.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons