Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/167935
Title: L'àlgebra vectorial en la geometria i la física del nou batxilerat
Author: Parra Serra, Josep Manel
González Calvet, Ramón
Keywords: Àlgebra vectorial
Geometria
Ensenyament de la física
Batxillerat
Vector algebra
Geometry
Physics education
Baccalaureate (Secondary school educational programme)
Issue Date: 1997
Publisher: Societat Catalana de Física
Abstract: De la programació de l'àrea de matemàtiques del nou batxillerat (DOGC núm. 2181 de 13.3.1996), els físics no podem deixar de constatar el notable creixement de la importància relativa de l'estudi del càlcul vectorial en dues i tres dimensions. Considerem que és una elecció encertada, ja que poques àrees de la matemàtica mostren una connexió tan immediata amb la realitat física que ens envolta: ens movem en un espai de tres dimensions i gran part de les magnituds físiques (posicions, velocitats, acceleracions, forces, camps electromagnètics, etc.) són vectors. La crònica deficiència o el retard de les matemàtiques que tant dificulta l'ensenyament de la física pot quedar substancialment disminuït. D'aquesta connexió amb la física, l'ensenyament de la matemàatica en sortirà també beneficiada, ja que, com apuntava Bertrand Russell: 'una de les dues raons per les quals els alumnes sense una innata inclinació envers les matemàtiques són conduits a odiar-les és que no són mostrades com a base de tot el nostre coneixement científic, tant teòric com pràctic: no es mostra a l'alumne, de manera convincent, que tot allò que podem entendre del món i allò que podem fer amb les màquines, ho podem entendre i fer gràcies a les matemàtiques' (pag. vii, Clifford, 1955).
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/RdF/article/viewFile/4454
It is part of: Revista de Física, 1997, num. 12, p. 51-53
URI: http://hdl.handle.net/2445/167935
ISSN: 1131-5326
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556474.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons