Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168025
Title: XV Jornades d’Educació Emocional, La formació de l’educador en Educació Emocional
Other Titles: XV Jornadas de Educación Emocional. La formación del educador en Educación Emocional
Author: Aldámiz-Echevarría, M. del Mar
Barredo Gutiérrez, Blanca
Bisquerra Alzina, Rafael
García Aguilar, Núria
Giner, Antoni
Pérez Escoda, Núria
Tey, Amèlia
Keywords: Educació emocional
Innovacions educatives
Congressos
Emotional education
Educational innovations
Congresses
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Institut de Desenvolupament Professional, IDP-ICE
Series/Report no: Jornades i Congressos; 16
Abstract: L’educació emocional té com a objectiu el desenvolupament de competències emocionals, que són competències bàsiques per a la vida i un aspecte important del desenvolupament integral de la personalitat. La persona amb competències emocionals està en millors condicions per fer front als reptes de la vida i contribuir de manera significativa a la construcció del benestar personal i social. Investigacions recents han posat de manifest els efectes altament positius de l’educació emocional en la millora del clima d’aula i de centre, la disminució de conflictivitat, comportament disruptiu, conflictes, violència, assetjament escolar, etc., així com una millora del rendiment acadèmic. Però, per assolir aquest objectiu, cal que hi hagi uns educadors sensibilitzats i formats per a una posada en pràctica eficient. La formació dels educadors en educació emocional és un repte que queda pendent. Aquesta és la temàtica de les XV Jornades d’Educació Emocional, on ens plantegem una sèrie de qüestions. Quines són les estratègies més eficients per a la formació dels educadors? Com s’haurien d’implicar les universitats en la formació inicial dels educadors en competències emocionals? Ha arribat l’hora de posar almenys una assignatura obligatòria sobre aquesta temàtica? Hi ha educadors sensibilitzats i formats per fer-ho? La formació continuada dels educadors en exercici s’ha de deixar a la seva lliure elecció, o seria millor una formació dirigida a tot el personal dels centres? Quin és el model que convé promoure? Què diuen les investigacions científiques que convé tenir present en el moment d’enfocar el futur de la formació dels educadors? De quina manera es pot formar millor els educadors que, pel seu compte, volen posar en pràctica l’educació emocional a la seva aula de manera fonamentada i eficient?...
URI: http://hdl.handle.net/2445/168025
ISBN: 978-84-09-22120-2
Appears in Collections:F - Col·lecció de jornades, congressos i simposis (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XV Jornades Emocional.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons