Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/168087
Title: La follia per als poetes: estudi del motiu de la follia a les literatures d’oc i d’oïl dels s. XII i XIII
Author: Barba Codina, Anna
Director/Tutor: Simó, Meritxell
Keywords: Malalties mentals
Temes en la literatura
Trobadors
Treballs de fi de grau
Mental illness
Themes in literature
Troubadours
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2020
Abstract: [cat] En el present treball s’estudia, des d’una òptica comparada, la forma en què la follia (com a trastorn, tòpic i imaginari) es concreta a diferents gèneres literaris dels territoris d’oc i d’oïl dels segles XII i XIII. L’estudi recorre la lírica dels trobadors, amb especial èmfasi en la figura de Peire Vidal; l’univers del roman courtois, amb els exemples d’Yvany i la tradició tristanyana; i les primeres mostres de teatre profà, aprofundint en el teatre d’Adam de la Halle i el gènere de la sottie. La perspectiva adoptada és volgudament transversal amb l’objectiu tant d’identificar idiosincràsies pròpies dels gèneres com de descobrir-hi possibles filiacions. Paraules clau: follia; trobadors; roman courtois; teatre profà; Adam de la Halle.
[eng] In the present work the researcher explores the literary representation of madness (as a mental illness, topic and imagery) in different literary genres during the 12th and 13th centuries in the Oc and Oïl territories. The study analyzes the lyric of the troubadours, with a special emphasis on the lyrics of Peire Vidal; through the roman courtois universe, with Yvain and the Tristan’s tradition as examples; and through the first samples of profane drama, delving into Adam de la Halle’s dramas and sottie’s genre. This work has been achieved through a comparative perspective, which brings together various linguistic and cultural traditions and with an interdisciplinary approach, which takes into account the singularities of the genres and the possible relationships between them. Key words: madness; troubadours; roman courtois; profane drama; Adam de la Halle.
Note: Treballs Finals de Grau de Llengües romàniques i les seves Literatures. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutora: Meritxell Simó Torres
URI: http://hdl.handle.net/2445/168087
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Llengües Romàniques i les seves Literatures

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barba Codina, Anna - TFG.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons