Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169616
Title: Docència semipresencial: reflexions per a la seva implementació a partir de l’experiència al Grau en Informació i Documentació
Author: Argudo Plans, Sílvia
Comalat, Maite
Sulé, Andreu
Keywords: Aprenentatge mixt
Documentació
Educació superior
Issue Date: 2020
Publisher: Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro S.L.
Series/Report no: Quaderns de Docència Universitària; 40
Abstract: Cap a la meitat de la dècada dels 90, amb l’expansió d’internet a partir del protocol «http» que fa possible la web i els navegadors gràfics, té lloc l’inici del desenvolupament de la docència en línia (online o e-learning). Pocs anys més tard es comença a parlar de docència semipresencial (blended o b-learning). Els primers anys de la dècada del 2000, ja es poden trobar multitud de publicacions que expliquen experiències dutes a terme, propostes, reflexions i comparacions entre la docència no presencial i la semipresencial. A Espanya, cap a finals de la primera dècada del 2000, es comencen a dur a terme experiències d’introducció de semipresencialitat a diverses universitats, la major part de les quals es concentren a màsters o postgraus, en assignatures soltes i es presenten en forma de projectes d’innovació. A la Facultat de Biblioteconomia i Documentació1 de la Universitat de Barcelona, la primera experiència amb la semipresencialitat s’inicia el curs 2011-2012 amb una prova pilot al Grau en Informació i Documentació, 2 que després es consolida i s’estén a altres ensenyaments del centre. És a partir d’aquesta experiència que es planteja aquest «quadern », que té per objectiu presentar els aspectes més rellevants del seu disseny inicial, els instruments desenvolupats per dur-la a terme, i una valoració final exposant els punts forts, els punts febles i les limitacions del projecte. Es pretén reflexionar sobre la implementació i sobre els resultats obtinguts, com també valorar l’experiència viscuda al llarg dels anys des d’un punt de vista més qualitatiu. Malgrat partir de l’experiència concreta d’un ensenyament en un centre determinat, s’ha optat per un enfocament que permeti aportar la màxima utilitat possible a totes aquelles persones o organitzacions interessades en posar en marxa la implementació de la docència en format semipresencial en algun ensenyament universitari. Per aquest motiu l’exposició de continguts es fa incidint en aquells factors més rellevants que s’haurien de tenir en compte per tal de garantir l’èxit...
URI: http://hdl.handle.net/2445/169616
ISBN: 978-84-18348-17-4
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU_40_cat.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.