Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/169618
Title: Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses
Author: Villagrá Arnedo, Carlos J.
Molina Carmona, Rafael
Llorens Largo, Faraón
Gallego Durán, Francisco J.
Keywords: Aprenentatge
Mètode de projectes
Enginyeria
Issue Date: 2020
Publisher: Universitat de Barcelona. IDP/ICE & Ediciones Octaedro, S.L.
Series/Report no: Quaderns de docència universitària; 41
Abstract: L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un model d’ensenyament- aprenentatge en què els continguts s’aprenen i els objectius s’assoleixen mitjançant la realització d’un projecte que l’alumnat desenvolupa organitzat en equips de treball. El projecte parteix d’una anàlisi prèvia del professorat per assegurar que cada estudiant té la capacitat de poder-lo resoldre i que, a mesura que el vagi desenvolupant, adquirirà totes les competències i les habilitats requerides. Els avantatges d’aplicar un model d’ABP són moltes, entre les quals l’augment de la motivació, la participació i l’autoestima, així com el desenvolupament d’habilitats i de competències importants com ara el treball en equip, la planificació, la comunicació efectiva, la gestió del temps, la presa de decisions i la resolució de problemes, totes elles adreçades a preparar més bé l’alumnat perquè s’encari amb les situacions reals que es trobarà en el món professional. L’objectiu d’aquest document és proporcionar una guia d’aplicació de l’ABP partint de l’experiència pròpia en enginyeria en projectes que engloben diverses assignatures. Pretén aportar un seguit d’aspectes clau en forma de lliçons apreses per tenir-les en compte a l’hora d’afrontar el disseny d’un ABP que comprengui un curs o itinerari complet.
Note: (Smart Learning: grup d’investigació en Tecnologies Intel·ligents pel Aprenentatge. Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial)
Podeu consultar la versió en castellà a recurs relacionat
URI: http://hdl.handle.net/2445/169618
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/169619
ISBN: 978-84-18348-19-8
Appears in Collections:A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU-41-cat.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons