Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171029
Title: Proposta de rectificació provisional de les llistes de revistes de documentació i de pedagogia i didàctica del sistema d’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials de la CONACIT. [Informe]
Author: Urbano, Cristóbal
Keywords: Revistes
Avaluació
Periodicals
Evaluation
Issue Date: 26-May-2003
Abstract: La finalitat del present informe és posar de manifest els punts febles de les llistes de revistes de documentació i de pedagogia i didàctica fixades per la CONACIT (Consell d’Avaluació Cientificotècnica de la CIRIT) el 1997, com a part del sistema d’avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials de la Generalitat de Catalunya. L’anàlisi feta de les llistes esmentades, demostra que en el seu estat actual no són un bon instrument per dur a terme els objectius que persegueix la CIRIT, ni els processos que de retruc la mateixa Universitat de Barcelona (UB) pugui realitzar a partir de la seva base de dades de currículums (Grec) fonamentats en els esmentats rànquings...
Note: Presentat per Cristóbal Urbano, professor del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, a petició de la Presidència de Comissió de Recerca de la Divisió V, segons acord de la reunió de la Comissió del dia 13 de març de 2002.
URI: http://hdl.handle.net/2445/171029
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe2003_Div5-UB_Revistes Educacio-Documentacio.pdf564.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons