Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171960
Title: Ensemble de models predictius
Author: Nòria Santamaria, Laura
Director/Tutor: Bolancé Losilla, Catalina
Keywords: Anàlisi de regressió
Dades massives
Estadística
Treballs de fi de grau
Regression analysis
Big data
Statistics
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] En aquest treball és demostra com la nova era del Big-data és essencial en el món actual i, concretament, en el sector de les assegurances. Mitjançant la gran quantitat de dades disponibles avui en dia, i mitjançant la modelització predictiva, s’ha creat una model òptim per tal de predir si el client d’una empresa d’assegurances de la llar, renovarà o no la pòlissa que té contractada. Això és un canvi gegant en el món dels negocis i una gran oportunitat per canalitzar la teoria del risc cap a la predicció de pèrdues. S’intenta demostrar en aquest estudi que en aquesta actual i nova economia digital, el Big-data i el Machine Learning són dos factors claus per millorar tant el sector de les assegurances com molt d’altres, i així poder augmentar les vendes, conèixer millor als clients, créixer en l’àrea de negocis, ser més competitius, formar als treballadors per tal que siguin els millors, etc. Ens trobem en una societat on tot el que ens envolta és informació, i aquesta no n’hi ha prou en que sigui recollida sinó que també ha de ser analitzada i tractada per tal de poder-ne extreure prediccions i plans d’acció per poder millorar.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020, Tutor: Catalina Bolancé Losilla
URI: http://hdl.handle.net/2445/171960
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_LauraNòria.pdf2.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons