Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172236
Title: La identificació de les tombes originals dels quatre primers faraons de la Dinastia XVIII egípcia: Ahmose I, Amenhotep I, Tuthmosis I i Tuthmosis II
Author: Niell Espachs, Roger
Director/Tutor: López Cachero, F. Javier, 1972-
Keywords: Arqueologia
Tombes
Reis i sobirans
Egipte
Treballs de fi de grau
Arqueology
Tombs
Kings and rulers
Bachelor's thesis
Egypt
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] Davant la dificultat de localitzar amb total seguretat les sepultures originals dels quatre primers reis de la Dinastia XVIII, en aquest treball ens endinsarem en l’anàlisi tant documental com de les troballes arqueològiques i les diferents teories de diversos investigadors sobre aquesta problemàtica. Se sap que les respectives mòmies d’Ahmose I, Amenhotep I, Tuthmosis I i Tuthmosis II van ser traslladades durant el regnat de Ramses IX (Dinastia XXI) al caché reial (DB 320) de Deir el-Bahari, amb l’objectiu d’evitar (o minimitzar) els efectes negatius del saqueig de tombes. Tanmateix, el lloc original ha desaparegut dels registres, disposant actualment de referències molt imprecises i equívoques, tenint, però, una important rellevància els cementiris de Dra Abu el-Naga, Deir el-Bahari i la Vall dels Reis. Intentarem posar una mica més de llum a la foscor, a partir del re-estudi arqueològic de les dades disponibles i intentarem enfocar futures línies d’investigació.
[eng] Facing the difficulty of locating with total security the original burials of the first four kings of the Ancient Egypt’s 18th Dynasty, in this paper we dive into the analysis both documental and archaeological of the remains and the different theories proposed by multiple investigators around this topic. It is known that the mummies of Ahmose I, Amenhotep I, Tuthmosis I and Tuthmosis II were moved at the beginning of Ramses IX reign (early 21st Dynasty) to the later known as the “royal cache” (DB 320) in Deir el-Bahari, in order to avoid (or minimise) the negative outcomes derived from tomb-looting. However, the original place of burial hasn’t survived in the registers, so we currently have imprecise and equivocal references, but we are certain of the importance of the cemeteries of Dra Abu el-Naga, Deir el-Bahari and the Valley of the Kings. We will try to shed some light into this matter, through the re-study of the archaeological data available and we will try to direct future lines and projects of investigation.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Francisco Javier López Cachero
URI: http://hdl.handle.net/2445/172236
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NIELL_ESPACHS_ROGER_TFG-ARQ 2019-2020.pdf4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons