Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172998
Title: Experiències per construir coneixement intergeneracional
Author: Poblet Farrés, M. Cristina
Rodríguez Ávila, Núria
Almeda, Elisabet
Collado Sevilla, Ana
Costa Cuberta, Mercè
Keywords: Esdeveniments vitals
Aprenentatge servei
Estudi de casos
Innovacions educatives
Issue Date: Jan-2021
Abstract: Aquest projecte neix d’una demanda realitzada per part dels responsables de la Universitat de l’experiència (UE) que consisteix en fomentar les relacions intergeneracionals entre els seus estudiants sèniors, majors de 55 anys, i els estudiants universitaris de grau i màster. Aquest foment de la comunicació intergeneracional es troba en la funció social i cultural d’aquests programes universitaris. Per tant, l’objectiu inicial del projecte és promoure connexions entre aquestes dues generacions d’estudiants universitaris tot creant ponts de coneixement entre ells. L’experiència consisteix en que els estudiants i les estudiants de la universitat de l’experiència preparen conferències-taller sobre temes vivencials concrets, sol·licitats pel professorat de les assignatures on es portaran a terme, i les imparteixen a l’entorn de l’aula universitària, per estudiants júniors de grau o màster. Finalment s’ha pogut aplicar en dos grups d’estudiants dels graus de sociologia i el grau de gestió i administració pública, i ha suposat la realització de 4 conferències-taller, amb 6 estudiants sèniors i al voltant de 80 estudiants júnior involucrats. Els resultats obtinguts, en termes de la valoració que han donat els participants és engrescadora, la qual cosa suposa que la idea del projecte es podria ampliar a d’altres graus i màsters.
Note: Projecte: 2020PID-UB/031
URI: http://hdl.handle.net/2445/172998
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons