Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175620
Title: Plantant la llavor de la innovació en la formació en treball social
Author: Cortès Izquierdo, Ferran
Llobet Estany, Marta
Keywords: Treball social
Educació superior
Innovacions educatives
Social work
Higher education
Educational innovations
Issue Date: 1-Dec-2020
Publisher: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Abstract: En aquest article presentem l'experiència d'innovació docent en la formació de treballadores i treballadors socials a la Universitat de Barcelona, a partir del curs 2009-2010, moment en el qual s'implementa el Grau en Treball Social en un context de canvi a la universitat per la implementació del Pla Bolonya i l'establiment de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest procés de canvi actua com a propulsor per a la creació d'un grup de docents que reflexionen sobre la relació ensenyament-aprenentatge. Aquest grup impulsa un primer projecte pilot d'innovació docent que més tard dona peu a la creació del Grup de Recerca i Innovació Docent (GRID) Trans@net. Aquest GRID serà el paraigua i planter dels projectes d'innovació docent del grau, que serà reconegut per la Universitat de Barcelona com a GRID consolidat. Els relators presentem una descripció i anàlisi d'aquesta experiència per identificar les transformacions i aprenentatges al llarg de tot el procés, però alhora les dificultats i els reptes que encara tenim al davant.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.32061/RTS2020.219.06
It is part of: RTS. Revista de Treball Social, 2020, num. 219, p. 117-133
URI: http://hdl.handle.net/2445/175620
Related resource: https://doi.org/10.32061/RTS2020.219.06
ISSN: 0212-7210
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Treball Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
709608.pdf154.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.