English   Español   Català  
  Inici UB Imatge de diagramaci

Dipòsit Digital de la UB >   Recerca >   Biologia Vegetal >   Articles publicats en revistes (Biologia Vegetal) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/17672

Title: L'aliança Polygonion avicularis Br.-Bl. ex Dich. 1933 als Pirineus Catalans
Authors: Carreras i Raurell, Jordi
Carrillo, Empar
Vigo, Josep, 1937-
Matèria: Associacions vegetals
Pirineu català (Catalunya)
Plant communities
Catalonian pyrenees
Issue Date: 1988
Publisher: Departament de Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona
Abstract: L'anàlisi de nombrosos inventaris procedents dels Pirineus centrals i orientals ens ha dut a realitzar una revisió de I'aliança Polygonion avicularis Br.-Bl. ex Dich 1933 en aquesta àrea. Reconeixem fins al moment sis associacions per a les quals donem la seva caracterització florística i ecologica, així com la seva distribució als Pirineus catalans. Descrivim, a més, una subass. scleranthetosum uncinatae del Rumici-Spergularietum rubrae, comunitat altimontana i subalpina pròpia dels sòls calcigats.
Nota: Reproducció digital del document publicat en format paper
És part de: Acta Botánica Barcinonensia, 1988, vol. 37, p. 69-77
URI: http://hdl.handle.net/2445/17672
ISSN: 0210-7597
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Vegetal)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
22397.pdf166.88 kBAdobe PDFView/Open
RefWorks
Mendeley
Recommend this item

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback