Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177855
Title: Com crear continguts digitals atractius (Curació de continguts)
Author: Guallar, Javier
Keywords: Cura de continguts
Mitjans socials
Xarxes socials
Content curation
Social media
Social networks
Issue Date: Apr-2019
Citation: Guallar, Javier (2019). "Com crear continguts digitals atractius (Curació de continguts)". In Seminari Comunica com un professional: Social media per a biblioteques i unitats d'informació, Universitat de Girona, 02-04-2019.
Abstract: [cat] Es presenta l'especialitat de la content curation; es mostren bons exemples del seu ús en mitjans socials com blogs, newsletters, Facebook, Twitter, Pinterest, Paper.li, Instagram, amb especial atenció al sector de la Informació i Documentació; i finalment, es mostra com fer curació segons el mètode de les 4 S's.
[eng] The specialty of content curation is presented; good examples of its use are shown in social media such as blogs, newsletters, Facebook, Twitter, Pinterest, Paper.li, Instagram, with special attention to the Library & Information Science sector; and finally, it shows how to do curation according to the method of the 4 S's.
[spa] Se presenta la especialidad de la content curation; se muestran buenos ejemplos de su uso en medios sociales como blogs, newsletters, Facebook, Twitter, Pinterest, Paper.li, Instagram, con especial atención al sector de la Información y Documentación; y por último, se muestra cómo hacer curation según el método de las 4 S's.
It is part of: Presentació a: Seminari Comunica com un professional: Social media per a biblioteques i unitats d'informació, Universitat de Girona, 02-04-2019.
URI: http://hdl.handle.net/2445/177855
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019 COBDC Girona - content curatorOK.pdf5.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons