Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/178666
Title: Informe final: Millora de l’aprenentatge autònom de les assignatures de Matemàtiques dels graus d’Economia i ADE mitjançant la utilització de qüestionaris Moodle
Author: Boncompte, Mercè
Álvarez-Mozos, Mikel
Castañer, Anna
Izquierdo Aznar, Josep Maria
Marín Solano, Jesús
Navas, Jorge
Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Rodríguez Pérez, Gonzalo
Guerrero Manzano, María del Mar
Keywords: Moodle
Qüestionaris
Autoaprenentatge
Avaluació educativa
Innovacions educatives
Issue Date: 2021
Abstract: La finalitat principal d’aquest projecte ha estat afavorir el treball autònom dels estudiants de les assignatures de Matemàtiques dels Graus d’Economia, ADE i GEI, el qual és indispensable per a l’assimilació dels continguts d’aquestes assignatures. Amb aquest objectiu, hem considerat que una manera atractiva i motivadora per a l’alumnat seria la utilització de qüestionaris en el Campus Virtual organitzats per temes. La cronologia del projecte ha resultat rellevant. Inicialment, en un primera fase, s’havia proposat acabar el projecte el juny de 2019, però al tornar-ho a examinar, vam creure que era adient allargar el termini de finalització fins al febrer de 2021, per així posar-ho en pràctica en alguns grups i anar ampliant el nombre de preguntes disponibles. Finalment, durant la vigència del projecte s’ha elaborat una àmplia bateria de preguntes, la qual ha estat utilitzada de forma molt intensa en les assignatures de matemàtiques. La valoració del projecte és positiva en tant que ha millorat l’autoaprenentatge per part dels estudiants. També cal posar de manifest que aquest projecte ha vist augmentada la seva utilitat pràctica en el context de les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia (tot i no ser la finalitat de partida). És aquest un aspecte que els alumnes han remarcat en les enquestes de satisfacció que han complimentat. En conclusió, els resultats reflecteixen la gran satisfacció dels alumnes i també del professorat en l’ús dels qüestionaris com a eina de foment del treball autònom.
Note: Projecte: 2018PID-UB/010
URI: http://hdl.handle.net/2445/178666
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final projecte 2018PID_UB_010.pdfInforme final projecte 2018PID-UB/0101.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons