Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/179613
Title: Guia pràctica per tutoritzar un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials. Guia del professorat
Author: Turull i Rubinat, Max
Pons, Amadeu
Roca Acedo, Berta
Satorras Fioretti, Rosa Ma. (Rosa María)
Vallès Elizalde, Àgueda
Keywords: Batxillerat
Disseny curricular
Treballs de recerca (Batxillerat)
Baccalaureate (Secondary school educational programme)
Curriculum planning
Issue Date: 2021
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Desenvolupament Professional
Abstract: Aquesta guia va adreçada, sobretot, però no exclusivament, al professorat novell de secundària que no ha tingut una experiència d’investigació en el seu àmbit disciplinar més enllà dels treballs acadèmics que hagi pogut fer al llarg de la carrera. No tots els TFG dels nous graus impliquen necessàriament una recerca. Aquesta experiència investigadora tampoc no estava garantida en les antigues llicenciatures, ja que es reservava a la tesi de llicenciatura i sobretot al doctorat. També poden treure algun profit de la guia aquells docents que no són novells però que volen refrescar o reciclar alguns coneixements sobre el tema. En aquest context, la guia que teniu a les mans pretén donar pautes per a una efectiva i eficaç tutorització del TR de batxillerat. Això no és una monografia sobre la recerca a secundària, ni hi trobareu grans teoritzacions sobre didàctica ni sobre filosofia de la ciència; tampoc es tracta exactament de donar pautes sobre la gestió del TR ni com dirigir-lo, o consells genèrics i abstractes. Més aviat volem identificar i assenyalar els punts clau i essencials que un tutor ha de tractar amb els seus alumnes. I volem fer-ho de manera pràctica i concreta, proposant respostes o solucions als problemes més importants amb què es troba un estudiant que s’enfronta per primera a un treball de recerca de certa magnitud
Note: 1a edició, 2021
URI: http://hdl.handle.net/2445/179613
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)
Llibres / Capítols de llibre (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)
D - Col·lecció “Docència i metodologia” (IDP-ICE)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons