Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLópez Madrid, Josep Maria-
dc.contributor.authorPérez Luquin, Ana-
dc.date.accessioned2021-11-22T13:27:47Z-
dc.date.available2021-11-22T13:27:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/181397-
dc.descriptionTreballs Finals de Grau de Pedagogia, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs:2020-2021, Tutor: Josep Maria López Madridca
dc.description.abstract[cat] La COVID-19 ha suposat una revolució en molts àmbits de la nostra vida, però la seva influència en els nens i nenes encara és desconeguda, en aquest treball s’analitzaran alguns dels possibles efectes que puguin estar tenint tots els canvis implementats en l'àmbit escolar en els nens i nenes de set anys de l'Escola Sant Ramón Nonat-Sagrat Cor. Per a assolir aquest objectiu, es realitza una investigació basada en dues entrevistes semiestructurades i en una sèrie de qüestionaris dirigits tant a professionals de l'educació, com a l'alumnat i a les seves famílies, ja que tota la comunitat educativa s'ha hagut d'adaptar a una nova manera de funcionar, amb la qual no estaven familiaritzats i això ha suposat també un sobreesforç per als professionals d’aquest centre, que avui dia segueixen igual d'implicats que sempre. Els principals resultats obtinguts mostren com l'alumnat no s'ha vist especialment afectat de manera negativa per totes aquestes mesures, dintre de l'àmbit escolar, tot i que sí que s'han notat canvis, aquests semblen ser bastant lleus i puntuals.ca
dc.description.abstract[spa] La COVID-19 ha supuesto una revolución en muchos ámbitos de nuestra vida, pero su influencia en los niños y niñas todavía es desconocida, en este trabajo se analizarán todos los posibles efectos que puedan estar teniendo todos los cambios implementados en el ámbito escolar, en los niños y niñas de siete años de la Escuela San Ramón Nonat-Sagrat Cor. Para lograr este objetivo, se realiza una investigación basada en dos entrevistas semiestructuradas y en una serie de cuestionarios dirigidos tanto a profesionales de la educación, como al alumnado y a sus familias, ya que toda la comunidad educativa se ha tenido que adaptar a una nueva manera de funcionar, con la cual no estaban familiarizados y esto ha supuesto también, un sobreesfuerzo para los profesionales de este centro, que hoy en día siguen igual de implicados que siempre. Los principales resultados obtenidos muestran como el alumnado no se ha visto especialmente afectado de manera negativa por todas estas medidas, dentro del ámbito escolar, a pesar de que sí que se han notado cambios, estos parecen ser bastante leves y puntuales.ca
dc.description.abstract[eng] COVID-19 has been a revolution in many areas of our lives but its influence on children is still unknown, in this work, all the possible effects that all the changes implemented in the school environment may be having on the 7-year-old boys and girls of the San Ramón Nonat-Sagrat Cor School will be analysed. To achieve this objective, an investigation is carried out based on two semi-structured interviews and on a series of questionnaires aimed at educational professionals, as well as students and their families, since the entire educational community has had to adapt to a new way of working, with which they were not familiar and this has also meant an extra effort for the professionals of this center, who today continue to be as involved as ever. The main results obtained show that students have not been particularly negatively affected by all these measures, within the school environment, although changes have been noticed, these seem to be quite slight and punctual.ca
dc.format.extent72 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Pérez Luquin, Ana, 2021-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subject.classificationCOVID-19cat
dc.subject.classificationInfànciacat
dc.subject.classificationEducació primàriacat
dc.subject.classificationTreballs de fi de graucat
dc.subject.otherCOVID-19eng
dc.subject.otherChildhoodeng
dc.subject.otherPrimary educationeng
dc.subject.otherBachelor's theseseng
dc.titleEfectes de la COVID-19 en la infànciaca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Pedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ana_pérez_luquin.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons