Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18946
Title: La incorporació dels fons bibliogràfics departamentals al catàleg únic de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Author: Comellas, Núria
Gràcia, Mònica
Minobis, Eduard
Mur i de Pablo, Robert
Pallàs Martí, Montserrat
Roca Lefler, Marta
Rovira i Fernàndez, Anna
Salazar-Espot, Montserrat
Suy Martinez, Maria Immaculada
Keywords: Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Catàlegs de biblioteques
Universitat Politècnica de Catalunya
Collection management (Libraries)
Library catalogs
Universitat Politècnica de Catalunya
Issue Date: 1995
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: L'article tracta del problema de la dispersió dels tons bibliogràfics a les universitats: a mes d'haver-hi llibres i revistes a les biblioteques de les facultats o escoles superiors, molts documents es troben ais departaments i instituís universitaris on el personal investigador i docent realitza la major part de les seves activitats acadèmiques. S'explica com la Universitat Politècnica de Catalunya va fer un esforç per conèixer els fons esmentats i com a partir d'aquests s'han creat i donat nous serveis bibliotecaris.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22460/22294
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1995, num. 16, p. 68-79
URI: http://hdl.handle.net/2445/18946
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
553128.pdf489.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.