Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33610
Title: A geometric chracterization of the nucleolus of the assignment game
Author: Llerena Garrés, Francesc
Núñez, Marina (Núñez Oliva)
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Estadística matemàtica
Geometria algebraica
Teoria d'operadors
Assignació de recursos
Game theory
Mathematical statistics
Algebraic geometry
Operator theory
resource allocation
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco11/260]
Abstract: Maschler et al. (1979) caracteritzen geomètricament la intersecció del kernel i del core en els jocs cooperatius, demostrant que les distribucions que pertanyen a ambdós conjunts es troben en el punt mig d’un cert rang de negociació entre parelles de jugadors. En el cas dels jocs d’assignació, aquesta caracterització vol dir que el kernel només conté aquells elements del core on el màxim que un jugador pot transferir a una parella òptima és igual al màxim que aquesta parella li pot transferir, sense sortir-se’n del core. En aquest treball demostrem que el nucleolus d’un joc d’assignació queda caracteritzat si requerim que aquesta propietat de bisecció es compleixi no només per parelles, sinó també per coalicions entre sectors aparellades òptimament.
Maschler et al. (1979) provide a geometrical characterization for the intersection of the kernel and the core of a coalitional game, showing that those allocations that lie in both sets are always the midpoint of certain bargaining range between each pair of players. In the case of the assignment game, this means that the kernel can be determined as those core allocations where the maximum amount, that can be transferred without getting outside the core, from one agent to his/her optimally matched partner equals the maximum amount that he/she can receive from this partner, also remaining inside the core. We now prove that the nucleolus of the assignment game can be characterized by requiring this bisection property be satisfied not only for optimally matched pairs but also for optimally matched coalitions.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E11260.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2011, E11/260
URI: http://hdl.handle.net/2445/33610
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E11-260_Llerena.pdf169.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons