Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34065
Title: El ferrocarril a Igualada: la lluita pel progrés (1852-1893)
Author: Térmens i Graells, Miquel
Keywords: Ferrocarrils
Industrialització
Igualada (Catalunya)
Railroads
Industrialization
Igualada (Catalonia)
Issue Date: 1983
Publisher: Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada/Ajuntament d'Igualada
Abstract: Hom veié que la lluita pel progrés era la lluita pel ferrocarril, i aquesta es convertí en el principal eix de les aspiracions igualadines durant les últimes dècades del segle XIX. La pregunta clau que cal fer-se és fins a quin punt l"aïllament ferroviari d"Igualada roman per causes pròpies o obeeix a plantejament més amplis. A retop d'aquesta, sorgeixen moltes altres preguntes: en quina mesura la solució del problema estava en mans igualadines?; eren aquests realment conscients de la seva situació i de les seves possibilitats?; fou correcta la seva actuació?; quines eren les condicions reals, tant locals com foranies, que jugaven en la qüestió ferroviària en particular i en l"econòmica en general?. Aquesta i d'altres preguntes són les que cal plantejar-se per tal de comprendre veritablement el problema del perllongat aïllament ferroviari d'Igualada.
It is part of: Miscellanea Aqualatensia, 1983, num. 3, p. 215-245
URI: http://hdl.handle.net/2445/34065
ISSN: 0212-6346
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180666.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.