Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34394
Title: Symmetrically multilateral-bargained allocations in multi-sided assignment markets
Author: Tejada, Oriol
Rafels, Carles
Keywords: Teoria de jocs
Presa de decisions
Equilibri (Economia)
Game theory
Decision making
Equilibrium (Economics)
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/216]
Abstract: [cat] Aquest treball tracta d’extendre la noció d’equilibri simètric de negociació bilateral introduït per Rochford (1983) a jocs d’assignació multilateral. Un pagament corresponent a un equilibri simètric de negociación multilateral (SMB) és una imputación del core que garanteix que qualsevol agent es troba en equilibri respecte a un procés de negociación entre tots els agents basat en allò que cadascun d’ells podria rebre -i fer servir com a amenaça- en un ’matching’ òptim diferent al que s’ha format. Es prova que, en el cas de jocs d’assignació multilaterals, el conjunt de SMB és sempre no buit i que, a diferència del cas bilateral, no sempre coincideix amb el kernel (Davis and Maschler, 1965). Finalment, responem una pregunta oberta per Rochford (1982) tot introduïnt un conjunt basat en la idea de kernel, que, conjuntament amb el core, ens permet caracteritzar el conjunt de SMB.
[eng] We extend Rochford’s (1983) notion of symmetrically pairwise bargained equilibrium to assignment games with more than two sides. A symmetrically multilateral bargained (SMB) allocation is a core allocation such that any agent is in equilibrium with respect to a negotiation process among all agents based on what every agent could receive -and use as a threat- in her preferred alternative matching to the optimal matching that is formed. We prove that, for balanced multi-sided assignment games, the set of SMB is always nonempty and that, unlike the two-sided case, it does not coincide in general with the kernel (Davis and Maschler, 1965). We also give an answer to an open question formulated by Rochford (1983) by introducing a kernel based set that, together with the core, characterizes the set of SMB.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09216.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/216
URI: http://hdl.handle.net/2445/34394
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-216_Tejada.pdf181.03 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons