Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/36670
Title: Comptabilitat i els reptes de l'actual "management" empresarial, La. Des de la rendició clàssica de comptes fins a la comptabilitat i auditoria social.
Author: Morrós Ribera, Jordi
Director: Casanovas Parella, Ignacio
Keywords: Comptabilitat
Auditoria Social
Issue Date: 31-Jan-2002
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi està estructurada en quatre parts i les conclusions finals. A la primera part realitzem una introducció a l'evolució de la comptabilitat i del management. L'objectiu de partida a l'hora d'elaborar aquesta breu panoràmica evolutiva era la de trobar-nos preparats per afrontar un terreny d'investigació que intuíem estretament interrelacionat entre el camp de la comptabilitat i el del management. En aquesta part introductòria realitzem a continuació una presentació de les línies d'investigació principals, i quina o quines poden ser, segons el nostre parer, més aplicables a la Comptabilitat i Auditoria Social (CAS). Finalment fem una presentació de l'evolució de la CAS sota diferents perspectives. En primer lloc ho fem des d'un punt de vista conceptual i històric. A continuació ho presentem respecte d'aquells camps que s'hi troben interrelacionats i, finalment, presentem alguns dels àmbits temàtics principals i una síntesi de l'evolució a diferents països, fins a arribar a una de les primeres normes com és la Social Accountability 8000 (SA8000), la qual encara no és una norma genèrica sinó una especialització per a un camp concret tal com tindrem ocasió d'exposar. La segona part té l'objectiu de presentar les eines pròpies de la CAS des d'una perspectiva instrumental. Fem una presentació de l'enfocament dels stakeholders propi de la planificació estratègica de les organitzacions, junt amb una perspectiva que considerem prèvia a la CAS que és la del corporate citizenship, i dues possibles línies metodològiques per a la CAS. La del centre Info Suisse de Friburg, que considerem alternativa a l'enfocament adoptat en aquesta tesi, i finalment l'enfocament que creiem més prometedor que és el de la New Economics Foundation (NEF). La tercera part entra de ple en l'anàlisi de la primera norma genèrica existent sobre CAS la norma AA1000 de l'Institute of Social and Ethical AccountAbility, molt estretament vinculat a la NEF, i una presentació d'un document d'una associació professional de comptables, que l'hem trobat interessant d'analitzar pel que suposa d'aproximació des del món de la comptabilitat financera a la CAS. La quarta part té com a objectiu la presentació d'experiències aplicades de CAS. Més endavant justificarem la selecció de les entitats incloses en aquesta part. En aquest moment subratllarem que la primera entitat triada és la multinacional The Body Shop, que hem presentat en primer lloc per trencar la idea preconcebuda que la CAS és una realitat més pròpia del món no lucratiu. La segona entitat inclosa és Traidcraft, que pertany clarament al sector d'entitats no lucratives. L'objectiu d'aquesta part és il·lustrar la diversitat d'aproximacions a la CAS, exemplificades en aquestes dues entitats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/36670
ISBN: 844752714X
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Comptabilitat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1TESI1.pdf690.34 kBAdobe PDFView/Open
1TESI2.pdf214.43 kBAdobe PDFView/Open
1TESI3.pdf590.39 kBAdobe PDFView/Open
1TESI4.pdf289.84 kBAdobe PDFView/Open
1TESI5.pdf82.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.