Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/42508
Title: Els polifenols presents en els aliments com a components funcionals en la prevenció i possible tractament de la hipertensió arterial.
Author: Medina Remón, Alexander
Director: Andrés Lacueva, Ma. Cristina
Lamuela Raventós, Rosa Ma.
Keywords: PREDIMED
Pressió arterial
Hortalisses
Verdures
Fruites
Dieta mediterrània
Hipertensió arterial
Polifenols
Issue Date: 1-Jun-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La hipertensió és un dels principals factors de risc cardiovascular, sent el problema més important de salut pública i la principal causa de mort i discapacitat en els països desenvolupats. El primer pas per a prevenir la hipertensió és seguir una dieta saludable, com és la dieta Mediterrània i millorar l'estil de vida, augmentant l'activitat física o reduint el pes corporal. Diversos estudis epidemiològics relacionen de manera inversa el consum d'aliments rics en polifenols com el cacau, fruites, verdures i hortalisses (F&V), te, oli d'oliva verge, nous o vi, i el risc de mortalitat total o malalties cardiovasculars. L'objectiu principal del present treball ha estat posar a punt i validar la metodologia per a l'anàlisi dels polifenols totals en mostres d'orina i la seva correlació amb la hipertensió i la pressió arterial sistòlica i diastòlica en pacients d'alt risc cardiovascular. S'ha desenvolupat un mètode sensible, específic, ràpid i senzill per a la quantificació de polifenols totals en un gran nombre de mostres d'orina obtinguda de forma puntual, amb un tractament de mostra molt senzill. Aquest mètode és més barat i respectuós amb el medi ambient en utilitzar menys reactius que els mètodes anteriors. La validació del mètode es basa en els resultats obtinguts a partir d'un estudi prospectiu aleatoritzat, creuat, amb diferents períodes d'intervenció i es va corroborar en un estudi transversal amb 60 voluntaris amb una població free-living. En aquests estudis es van trobar associacions positives entre els polifenols totals excretats en l'orina del matí, el consum de polifenols totals i el consum total de F&V; pel que es va poder considerar als polifenols totals excretats en orina com a biomarcador del consum de polifenols totals. S'ha avaluat l'efecte del consum dels polifenols en la hipertensió arterial en 263 homes i 326 dones amb alt risc cardiovascular, amb edats compreses entre 55 i 80 anys, dins d'un sub-estudi transversal amb dades de l'estudi PREDIMED. En els individus en el quartil més alt d'excreció de polifenols totals, el risc d'hipertensió va disminuir en un 36% a comparació amb el quartil més baix d'excreció de polifenols totals. La ingesta de polifenols totals, avaluats a través de la seva excreció en orina, es va associar negativament amb els nivells de pressió arterial sistòlica i diastòlica. En un altre treball es van revisar els principals estudis epidemiològics que relacionen el consum de polifenols totals i la pressió arterial. En l'últim treball es presenta un sub-estudi d'intervenció amb 1139 participants d'alt risc cardiovascular dins de l'estudi PREDIMED. Els participants van ser assignats a una dieta baixa en greix (dieta control), n=379 o a dues dietes estil mediterrània, una suplementada amb oli d'oliva verge, n=394 i l'altra amb fruits secs, n=366. La dieta mediterrània suplementada amb fruits secs o oli d'oliva verge es va correlacionar positivament amb els polifenols totals excretats en les mostres d'orina puntual. Novament els increments estadísticament significatius en l'excreció de polifenols totals, en un estudi d'intervenció, es van associar negativament amb la pressió arterial sistòlica i diastòlica, en una població mediterrània d'avançada edat. Per tant, una intervenció dietètica dirigides a incrementar la ingesta d'aliments rics en polifenols, podria ser eficient en la prevenció i el tractament de la hipertensió, unit a una disminució la pressió arterial, per tal de reduir el seu risc cardiovascular.
[eng] "The polyphenols present in food as functional components in the prevention and possible treatment of hypertension". TEXT: Hypertension is a major cardiovascular risk factors, being the most important problem of public health and the leading cause of death and disability in developed countries. The first step to prevent hypertension is to follow a healthy diet as the Mediterranean and improving lifestyle. The main objective of this study was to develop and validate the methodology for the analysis of total polyphenols (TP) in urine samples to evaluate if the TP in urine are correlated with polyphenol intake, to be considered as a marker of intake of these compounds, and its correlation with hypertension and systolic and diastolic blood pressure in patients at high cardiovascular risk. We have developed a sensitive, specific, rapid and simple assay for quantification of polyphenols in a large number of spot urine samples. This method is cheaper and environmentally friendly by using less reactive than previous methods. It was performed a prospective randomized crossover trial and one cross-sectional study with 60 volunteers from the PREDIMED trial. These studies found positive associations between TP excreted in spot urine samples and consumption of TP, and with total fruits and vegetables intake. We evaluated the effect of consumption of polyphenols in arterial hypertension in 589 patients at high cardiovascular risk, within the PREDIMED study. In individuals in the highest quartile of excretion of TP, the risk of hypertension decreased by 36% compared with the lowest quartile. The TP intake assessed by excretion in urine was negatively associated with levels of systolic and diastolic blood pressure. In the sub-intervention study (1139 participants), participants were assigned to a low-fat diet (n=379) or two Mediterranean-style diet. The Mediterranean diet supplemented with nuts (n=366) or virgin olive oil (n=394) were positively correlated with TP content excreted. Statistically significant increases in the excretion of TP were negatively associated with systolic and diastolic blood pressure after the Mediterranean diet supplemented. Therefore, a dietary intervention aimed at increasing the intake of foods rich in polyphenols, may be efficient in the prevention and treatment of hypertension, coupled with a decrease in blood pressure, to reduce their cardiovascular risk.
URI: http://hdl.handle.net/2445/42508
ISBN: 9788469349502
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Nutrició i Bromatologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AMR_TESI.pdf21.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.