Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43228
Title: Formes d'ona de Maass i operadors diferencials
Author: Remón Adell, Dionís
Director: Bayer i Isant, Pilar, 1946-
Keywords: Operadors diferencials
Teoria de nombres
Tesis de màster
Differential operators
Number theory
Masters theses
Issue Date: 2009
Abstract: El problema que s’estudia en aquest treball és la construcció de les funcions d’ona de Maass (degudes a Hans Maass (1911-1992)). Algunes aplicacions d’aquestes funcions es troben en teoria de nombres. A més, com a funcions pròpies de l’operador de Laplace-Beltrami tenen vincles forts en capítols de la física. El primer capítol conté una introducció breu als conceptes necessaris d’anàlisi matemàtica com ara les funcions de Bessel. En el segon s’expliquen propietats de grups fuchsians amb la inclusió de la representació gràfica de dominis fonamentals. El tercer se centra en estudiar amb detall les propietats de les funcions d’ona de Maass. Finalment, en el capítol quart es donen les eines necessàries per a poder realitzar càlculs acurats amb aquestes funcions en un futur immediat.
Note: Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2009, Director: Pilar Bayer Isant
URI: http://hdl.handle.net/2445/43228
Appears in Collections:Màster - Matemàtica Avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_Remon.pdfMemòria1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons