Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43529
Title: El desplegament curricular de les competències bàsiques. Una proposta real d’intervenció
Author: Ambròs, Alba
Keywords: Competències bàsiques en educació
Ensenyament de la música
Currículums (Ensenyament)
Competency based education
Music education
Curricula (Courses of study)
Issue Date: 2013
Publisher: ICE UB
Abstract: Les competències bàsiques han entrat a formar part dels currículums del país per donar resposta a les finalitats educatives que s'han descrit en l'àmbit internacional per definir les capacitats i els sabers que s'han d'haver adquirit al final de l'educació secundària obligatòria. A més dels tradicionals continguts relacionats amb les disciplines del saber, els canvis socials i culturals que estem vivim, les noves relacions personals i la complexitat en l'àmbit laboral han provocat que el currículum inclogui altres continguts relacionats amb la formació integral de la persona mitjançant les competències metadisciplinàries. El fet d'introduir les competències bàsiques en un currículum organitzat per àrees i amb una descripció quasi nul·la dels objectius i continguts de cada competència n'ha dificultat molt la comprensió i la posada en pràctica. Actuar de manera competent vol dir saber resoldre amb èxit un problema o una qüestió de la realitat a partir de la mobilització de diferents tipus de saber que s'ajustin a la selecció d'un esquema per resoldre'ls. La proposta presentada del desplegament curricular de les competències és una eina que aporta tres avantatges. Primerament, permet seqüenciar i garantir el treball de totes les competències des de totes les àrees. En segon lloc, permet incorporar continguts metodològics competencials dins de les àrees disciplinàries. En tercer lloc, facilita que es donin les condicions necessàries per ensenyar i aprendre les competències a través de la creació de l'àmbit comú.
Note: Podeu consultar les jornades completes a: http://hdl.handle.net/2445/42655
Note: Reproducció del document publicat a les jornades: http://hdl.handle.net/2445/42655
It is part of: Ponència presentada a: VIII Jornades de música. Les competències bàsiques en l’educació musical. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 6 i 7 de setembre de 2012. p. 8-22
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/42655
URI: http://hdl.handle.net/2445/43529
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ambros_VIII_Jornades_Musica_P.pdf606.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons