Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43650
Title: Evaluating the effects of decentralization on educational outcomes in Spain [WP-ERE]
Author: Salinas Peña, Paula
Solé Ollé, Albert
Keywords: Relacions fiscals intergovernamentals
Descentralització administrativa
Formació professional
Política educativa
Intergovernamental fiscal relations
Decentralization in government
Occupational training
Educational policy
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/228]
Abstract: [cat] Diversos arguments derivats de la teoria del federalisme fiscal suggereixen que la descentralització pot portar a majors nivells d’eficiència en la provisió de béns i serveis publics. L’objectiu d’aquest estudi és contrastar aquesta hipòtesi mitjançant l’avaluació dels efectes de la descentralització sobre els resultats educatius a Espanya. Els resultats educatius es mesuren d’acord amb la taxa de supervivència, que es defineix com el nombre d’estudiants que es matricula en educació secundària no obligatòria en relació als alumnes matriculats a l’últim curs d’educació obligatòria durant l’any acadèmic anterior.
[eng] Several arguments derived from fiscal federalism theory suggest that decentralization may lead to improved levels of efficiency in the provision of public goods and services. The aim of this study is to examine this hypothesis by evaluating the effects of decentralization on educational outcomes in Spain. These are measured using a survival rate, defined as the ratio between the number of students who enrolled in upper-secondary (noncompulsory) education and the number of students enrolled in the final year of lower-secondary (compulsory) education during the previous academic year.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09228.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/228
URI: http://hdl.handle.net/2445/43650
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-228_SalinasPeña.pdf205.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons