Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43655
Title: An investment social network beside the Banco de Barcelona, an unusual case?
Author: Soler, Raimon
Blasco, Yolanda
Badia-Miró, Marc
Lozano, Sergi
Keywords: Xarxes socials
Història econòmica
Institucions financeres
Bancs
Social networks
Economic history
Financial institutions
Banks
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco09/234]
Abstract: [cat] L’extensió de les activitats bancàries al segle XIX va ser liderat per alguns grups socials connectats amb el comerç, que van treure profit de la seva experiència i coneixement per estendre la seva influència al voltant del món del crèdit. A la historiografia espanyola, hi ha un conjunt de treballs que s’han centrat en aquesta gent, però en molts pocs casos s’ha fet una classificació que permeti detectar el conjunt de grups econòmics que han liderat el procés de modernització financera de l’Espanya de mitjans del segle XIX. El principal objectiu del treball és l’anàlisi dels grups socials que van formar el Banco de Barcelona entre 1844 i 1854. Aquesta institució va ser important per a la història financera i bancària d’Espanya per ser pionera en la seva activitat creditícia i d’emissió: a més, la seva experiència va servir com a base en la constitució d’un sistema financer modern a Espanya. En una societat com la catalana de mitjans del segle XIX, la confiança era un factor important per explicar la decisió d’invertir. L’aparició de noves companyies i les seves necessitats d’inversió van transformar el comportaments previs. Quin va ser el comportament dels inversors potencials? Va ser el grup que hi havia al voltant del banc el que va ascendir econòmicament en els anys centrals del segle XIX? La resposta és prou clara, els membres del consell d’administració del Banc de Barcelona formaven un grup apart dins dels grups que sorgeixen a l’economia catalana en el seu conjunt.
[eng] The extension of banking activities during the XIX century was mainly leaded by certain social groups related to commerce, which took profit from their experience and knowledge to spread their influence among the credit world. In the Spanish historiography, there are some works specifically focused on these people, but very few of them make a classification of the economic groups who led the financial modernization of Spain along the mid 19th century. The main objective of our work is the analysis of the social group which constituted the Banco de Barcelona between 1844 and 1854. This institution was as important for the financial and banking history of Spain as a pioneer in their credit an issue activity; moreover its experience served as a base for the constitution of the modern Spanish financial system. In a society like the Catalan in mid 19th century, the confidence is an important factor to explain the investment. The appearance of new companies and its investment requirements transformed the previous guidelines. How was the behaviour of the potential investments? Did a powerful investing group grow around the bank and ascended economically throughout the central years of the 19th century? The result shows how de members of the board administration of the Banco de Barcelona, were concentred in some of the groups of the whole of the Catalan economy.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09234.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/234
URI: http://hdl.handle.net/2445/43655
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-234_Soler.pdf239.79 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons