Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43791
Title: Heterogeneous products and tests for an appropriate aggregation level considering different qualities: evidence from fresh hake at Barcelona’s wholesale market
Author: Guillen, Jordi, 1976-
Franquesa i Artés, Ramon
Keywords: Agregació (Química)
Mercats
Lluç
Comerç
Anàlisi econòmica
Producció
Indústria pesquera
Aggregation (Chemistry)
Markets
Hake
Commerce
Economic analysis
Production
Fishing industry
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/191]
Abstract: [cat] Aquest estudi destaca la importància de considerar un nivell d’agregació adequat en els anàlisis de demanda, ja que treballar utilitzant un nivell d’agregació inadequat pot donar lloc a estimacions esbiaixades. Aquest fet es mostra a través de l’anàlisi de diferents productes de lluç fresc comercialitzats a Mercabarna, el mercat majorista de Barcelona. La literatura sobre la demanda de peix tracta al lluç com un únic producte i espècie. No obstant això, en el mercat espanyol, es comercialitzen molts peixos com a lluç, els quals mostren comportaments molt diferents (des de béns inferiors fins a béns de luxe). Els resultats obtinguts, en concordança amb les observacions empíriques, demostren que l’anàlisi s’ha de realitzar amb un major grau de detall que a nivell d’espècie. Això qüestiona els resultats d’anteriors estudis de demanda i la majoria de les bases de dades, on l’observació del nivell d’agregació adequat dels productes no es té en compte.
[eng] This paper stresses the importance of considering an appropriate aggregation level for databases and demand analyses, as an inappropriate level may lead to biased estimates. This is illustrated by an analysis of different fresh hake products from Mercabarna, Barcelona’s wholesale market. The literature on seafood demand regards hake as a single product species. Nevertheless, in the Spanish market, many types of fish, ranging from inferior to luxury goods, are marketed as hake. Our results were in accordance with empirical observations, and suggest the need for analysis at a greater depth than the species level. Thus, this questions the results of previous demand studies and most databases, which have not taken the appropriate product aggregation level into account.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08191.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/191
URI: http://hdl.handle.net/2445/43791
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-191_Guillen.pdf426.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons