Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43792
Title: Una nova estimació retrospectiva del VAB regional industrial. Espanya, 1860-1930
Author: Tirado, Daniel A.
Martínez Galarraga, Julio
Keywords: Valor (Economia)
Economia regional
Models economètrics
Impost sobre el valor afegit
Estadística matemàtica
Política regional
Value (Economics)
Regional economics
Econometric models
Value added tax
Mathematical statistics
Economic zoning
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/192]
Abstract: [cat] En aquest treball, es realitza una nova estimació del VAB industrial espanyol a un nivell de desagregació territorial corresponent a les províncies (NUTSIII) i les Comunitats Autònomes (NUTS II). Per assolir aquest objectiu es planteja una nova metodologia d’estimació de les xifres històriques de VAB industrial regional. Front a les aproximacions tradicionals, basades en la utilització de fonts fiscals com a forma d’aproximar la capacitat productiva industrial, en aquest treball s’ofereix una estimació que també es basa en les rendes generades per la producció industrial de les regions. Amb aquest objectiu, es fa servir la metodologia proposada per Geary i Stark (2002) i les millores proposades per Crafts (2005). La utilització d’aquesta metodologia permet elaborar una nova estimació retrospectiva del VAB industrial de les regions espanyoles a diversos talls temporals corresponents al període 1860-1930.
[eng] This article offers a new historical dataset of industrial GVA for Spanish provinces (NUTSIII) and autonomous regions (NUTS II). For doing that, a new methodology is proposed in order to estimate historical figures of regional GVA. Traditional estimates of regional industrial output in Spain have usually been based on fiscal sources. These data allowed the estimation of regional industrial capital stocks that were used as a proxy of industrial regional production. Opposite to this, in this article we offer an estimation based on regional industrial factor incomes. In order to carry out the estimation, we have followed the proposals by Geary and Stark (2002) and Crafts (2005). The new estimation offers data of Spanish regional industrial GVA for different years along the period 1860-1930.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08192.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/192
URI: http://hdl.handle.net/2445/43792
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-192_Tirado.pdf171.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons