Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43796
Title: Top income shares in Portugal over the twentieth century
Author: Guilera Rafecas, Jordi
Keywords: Distribució de la renda
Classes socials
Política econòmica
Igualtat retributiva
Portugal
Income distribution
Social classes
Economic policy
Pay equity
Portugal
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/195]
Abstract: [cat] L’objectiu d’aquest article és presentar nova evidència estadística sobre l’evolució de les desigualtats econòmiques a Portugal a llarg termini. L’explotació de les fonts fiscals portugueses ha permès l’estimació annual de les top income shares des de 1936. La construcció d’aquesta nova sèrie s’ha fet seguint la metodologia emprada per Piketty (2001). Aquesta nova sèrie revela una caiguda de les top income shares durant la Segona Guerra Mundial, seguida d’una recuperació fins a principis dels anys cinquanta. Des de mitjans dels cinquanta fins a principis dels anys vuitanta hi ha una caiguda dràstica de les top income shares. Per acabar, durant els anys noranta les top income shares tornen a augmentar. Aquesta pauta és molt similar a la viscuda en altres països: la reducció de les top income shares durant l’època daurada és compartida per tots els països estudiats i el seu increment als anys noranta sembla que alinea Portugal amb la pauta seguida pels països Anglosaxons.
[eng] This paper presents new statistical evidence on the long-term evolution of income inequality in Portugal. Portuguese tax sources have been employed to estimate top income shares from 1936 onwards, with the methodology used to derive such inequality measure being taken from Piketty (2001). The new series show a decrease in top income shares during WWII, followed by a recovery up until the early 1950s. From the mid-fifties to the early eighties there was a huge decline in top income shares. Finally, during the 1990s top income shares once again increased. This pattern is very similar to the experience of other countries: the decline of top income shares during the “Golden Age” has been observed in most other cases, and their increase during the 1990s seems to put Portugal on a par with the experience of Anglo-Saxon countries.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08195.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/195
URI: http://hdl.handle.net/2445/43796
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-195_Guilera.pdf633.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons