Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/45383
Title: Anàlisi de la comunicació família-escola-serveis socioeducatius com a eina per millorar l"èxit escolar. La situació de les famílies migrades a Catalunya: determinació de necessitats i propostes d"actuació
Author: Oliver Vera, M. Carmen
Rivas, Karina
López-Dávila, Erika
Keywords: Comunicació en l'educació
Treball social amb els immigrants
Emigració i immigració
Communication in education
Social work with immigrants
Emigration and immigration
Issue Date: 13-Apr-2013
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: És evident que les possibilitats d"integració i de progrés escolar són influenciades per l"acció conjunta de tots els agents socialitzadors i educatius. Ni la família sola, ni l"escola amb la delegació dels primers, ni l"entorn socioeducatiu per si mateix poden crear l"escenari adient que possibiliti l"èxit escolar. Per crear i consolidar aquest escenari els cal sobrepassar barreres comunicatives i crear vincles o punts de trobada que els permetin evitar una interacció comunicativa descoordinada i incoherent que perjudica el seu treball conjunt. La unió d"esforços partint de la col·laboració és fonamental per a la motivació i el rendiment escolar de l"alumnat. És per això que considerem important conèixer què està passant actualment en la comunicació d"aquestes tres institucions, per entendre què passa amb l"èxit escolar. Si la comunicació i la forma de dur-la a terme és un factor clau per a aquest èxit i tots els agents diuen que es comuniquen per vies establertes formalment, per què no són eficaces? Es pot integrar el diàleg sistemàtic com a estratègia per millorar les oportunitats d"èxit escolar a tot l"alumnat en general i a l"alumnat immigrat en particular? Aquestes són les preguntes inicials que guien aquest article i per a les quals hem cercat algunes respostes. Paraules clau: comunicació, èxit escolar, treball cooperatiu, família immigrada, integració
Note: Reproducció del document publicat a: http://catalegbeg.cultura.gencat.cat/iii/encore/record/C__Rb1499548
It is part of: Recerca i immigración. Col.lecció Ciutadania i immigració 1, 2013, num. 9, p. 103-122
URI: http://hdl.handle.net/2445/45383
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
623284.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons