Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46394
Title: Construcció de la identitat professional com a eina per el desenvolupament dels valors professionals
Author: Giner, Antoni
Perez Clemente, Gemma
Keywords: Educació emocional
Educació en valors
Congressos
Emotional education
Values education
Congresses
Issue Date: Jul-2013
Publisher: ICE UB
Abstract: La formació inicial aporta al docent la base de la seva identificació professional, però és en la formació permanent, quan el docent ja està exercint, on aquest treball d'aprenentatge com a tutor pren el seu ple significat, ja que és en el dia a dia on el docent ha de desenvolupar totes les competències per donar resposta a les necessitats que se li presenten a l'aula i, d’aquesta forma, poder construir progressivament la seva pròpia identitat professional tot identificant quins són els valors que l’acompanyaran en la seva tasca tutorial i aprenent a gestionar el seu procés emocional tan en l’aspecte de construcció personal com en l’exercici de la tasca tutorial i docent. En aquesta comunicació s'exposa el model formatiu que se segueix per a la construcció d'identitat de docent com a tutor. S'exposa el marc conceptual i el procés i els resultats de les avaluacions realitzades a l’alumnat en el màster del curs 2011-12.
Note: Podeu consultar les jornades completes a: http://hdl.handle.net/2445/46286
Note: Reproducció del document de les jornades: http://hdl.handle.net/2445/46286
It is part of: Comunicació presentada a: Barredo Gutierrez, B.; Bisquerra Alzina, R.; Blanco Cuch, A.; Giner Tarrida, A.; Perez Escoda, N.; Tey Teijón, A. (eds.) IX Jornades d’educació emocional. Educació emocional i valors / IX Jornadas de educación emocional. Educación emocional y valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic.valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic [http://hdl.handle.net/2445/46286]. p. 222-229
URI: http://hdl.handle.net/2445/46394
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/46286
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IXJornadesEmocional_222.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons