Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46526
Title: El Pensament analític a l’ensenyament de Treball Social. Proposta de definició i conceptualització
Author: Llobet Estany, Marta
Vilà Bosqued, Gemma
Keywords: Pensament analític
Rúbrica
Treball social
Educació superior
Innovacions educatives
Competències bàsiques en educació
Issue Date: 1-Oct-2013
Abstract: Aquest document de treball presenta una reflexió sobre la competència del pensament analític en l’entorn de l’aprenentatge per competències. El document té un doble objectiu: en primer lloc, el d’establir una proposta de definició teòrica de la competència que permeti detectar les dimensions que la conformen així com els seus components fonamentals. En segon lloc, oferir una proposta de definició de la competència aplicada al Treball social i que, al mateix temps, sigui susceptible de ser operativitzada i concretada per al seu treball en l’àmbit docent així per orientar el disseny d’un instrument d’avaluació de la competència. Aquest document de treball està dirigit a tots aquells docents que tinguin interès en aplicar aquesta competència en les assignatures que imparteixen i, de forma especial, als docents de l’ensenyament de Treball Social. El document, així mateix, explica el procés d'elaboració d'una rúbrica com a instrument principal d'aprenentatge i avaluació de la competència en el Grau de Treball social.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46526
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Llobet_Vila_Pensament analític a treball social.pdf58.45 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons