Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47805
Title: Grau d’Informació i Documentació: un possible model de semipresencialitat a la UB. Informe final del projecte de millora i innovació docent, convocatòria 2012
Author: Argudo Plans, Sílvia
Comalat, Maite
Palomar Baget, Núria
Ribera, Mireia
Rubió, Anna (Rubió Rodon)
Salse, Marina
Sulé, Andreu
Keywords: Aprenentatge mixt
Educació superior
Documentació
Issue Date: 31-Oct-2013
Abstract: El curs 2011-2012 s’inicià la docència en format semipresencial al grau d’Informació i Documentació. L’experiència pren la forma d’una prova pilot de dos anys de durada amb l’objectiu de comprovar si aquest format de docència pot millorar la preparació dels futurs professionals de la informació i ajustar-se millor a l’actual context semipresencial de la feina que desenvolupen aquests professionals. El projecte de millora i innovació docent es planteja un cop iniciada la prova pilot, amb tres objectius generals: identificar i valorar dades que permetin mesurar els resultats i l’assoliment dels objectius de la prova pilot; identificar i dur a terme les modificacions necessàries per a la millora i la consolidació de la docència semipresencial; difondre l’experiència i els resultats de la prova pilot amb la intenció d’aportar coneixements adquirits que puguin resultar útils a d’altres. Durant el desenvolupament del projecte, s’han establert i valorat indicadors d’avaluació, s’han realitzat modificacions i millores, i s’ha difós l’experiència i part dels resultats. Les primeres valoracions apunten a uns resultats millors de rendiment de l’alumnat, per bé que aquesta millora sembla estar més relacionada amb el perfil de l’alumnat que opta per la docència semipresencial que amb el propi model.
Note: Informe final del projecte de millora i innovació docent, convocatòria 2012.
URI: http://hdl.handle.net/2445/47805
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_final_2012PID_UB-153.pdf627.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons