Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48728
Title: El valor de la recerca formativa per a la innovació docent i el desenvolupament competencial
Author: Sabariego Puig, Marta
Anglès Regos, Rubén
Berlanga, Vanessa
Barrio, J. del (Jordi)
Donoso Vázquez, Trinidad
Folgueiras Bertomeu, Pilar
López-Dávila, Erika
Martínez Olmo, Francesc
Palou Julián, Berta
Puig, Gemma
Ruiz Bueno, Antonio, 1958-
Rubio Hurtado, María José
Sanchez Martí, Angelina
Soria, Vanessa
Torrado Fonseca, Mercè
Velasco Martínez, Anna
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Competències transversals
Innovacions educatives
Issue Date: 8-Jan-2014
Abstract: El projecte ha consistit en la introducció d’innovacions docents en dues assignatures del Grau de Pedagogia de la Facultat de Pedagogia ('Informàtica aplicada a la recerca educativa' i 'Orientació i Gènere') i una assignatura del Grau de Mestre en Educació Infantil de la Facultat de Formació del Professorat ('Observació i Innovació a l'aula) promovent la investigació formativa com a eina pedagògica. Conscients que la configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior planteja un gran repte per a l'aprofundiment de la investigació en el nou marc formatiu universitari, aquest projecte ha volgut validar mètodes d'ensenyament per al desenvolupament competencial (De Miguel, et al., 2006) que operativitzen la investigació formativa: l'Aprenentatge Basat en Problemes, l'Aprenentatge orientat a Projectes i l'ús de les narratives digitals (Rodríguez i Londoño, 2009) per fomentar l'autoaprenentatge i l'autogestió del coneixement. Els resultats obtinguts evidencien el valor d'aquestes estratègies pedagògiques instrumentalitzades per la investigació formativa per a l'assoliment de tres competències transversals comunes a la Universitat de Barcelona (Vicerrectorat de Política Docent, 2008): el compromís ètic, la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, i la capacitat comunicativa. A més també animen a avançar en el treball interdisciplinari per a l'avaluació de les mateixes, mitjançant l'elaboració de rúbriques específiques coherents amb les innovacions docents en les assignatures implicades.
Note: 2012PID-UB/117
URI: http://hdl.handle.net/2445/48728
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe finaldef.pdf508.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons