Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49281
Title: Projecte d’Innovació Docent: PID 2012 “Fils conductors: Transversalitat docent i pensament analític a Treball Social” Informe Final
Author: Prat i Bau, Núria
Llobet Estany, Marta
Keywords: Competències transversals
Avaluació
Treball social
Innovacions educatives
Rúbriques d'avaluació
Treball social
Issue Date: Sep-2013
Abstract: Es presenta la creació d’un instrument (rúbrica) per l’adquisició i avaluació de la competència transversal de pensament analític (CPA) aplicada a la formació dels treballadors socials. S’exposen les conclusions i resultats preliminars, doncs l’instrument està en procés de validació a través d’una prova pilot que es durà a terme el curs 2013–2014 i que permetrà obtenir un instrument definitiu amb la intenció d’aplicar-lo a tot el grau. Aquest projecte s’inicia en el curs 2009/2010 arrel de la implementació dels estudis de Grau en Treball Social a la Universitat de Barcelona. És una pràctica docent col·laborativa que busca una comprensió i aplicació transversal de la competència en els dos primers cursos del grau. En aquest treball hi han participat 17 professors, de 12 assignatures vinculades a 5 departaments diferents que comparteixen la docència en el Grau de Treball Social. Aquest projecte ha donat lloc a la creació d’un grup d’innovació docent Trans@net, reconegut pel programa d’innovació docent de la Universitat de Barcelona (PMID) des del curs 2010/2011. En el informe s’explica el procés seguit fins arribar a l’elaboració de la rúbrica i presenta els resultats següents:l’elaboració d’un document consensuat sobre la conceptualització de la CPA; es comparteixen les activitats pràctiques que fins ara es realitzaven dins de les assignatures per l’adquisició de la competència d’anàlisi i es revisen a partir del nou consens. Es posa en marxa la implementació de la rúbrica de forma pilot en diferents assignatures per validar-la i arribar així a un instrument definitiu transferible a tot el grau de Treball Social.
Note: Informe final del projecte de recerca 2012
URI: http://hdl.handle.net/2445/49281
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe Final_PID 2012 _definitiu.pdf471.7 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons