Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/51063
Title: Valoració de l'última edició del Practicum de Llicenciatura de la Facultat de Psicologia: reptes per a les pràctiques en centres del Grau
Author: Guilera Ferré, Georgina
Carreras Archs, M. Victòria
Keywords: Pràcticums
Educació superior
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Practicums
Higher education
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Jan-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: El propòsit últim del Pràcticum de Psicologia es centra en preparar i qualificar els alumnes per a l’exercici professional, amb la clara intencionalitat de formar professionals de la Psicologia que siguin capaços de donar respostes a les demandes socials actuals. En aquest sentit, aquesta assignatura pretén posar en contacte l’estudiant amb els diferents àmbits i les diferents activitats de la realitat professional, per tal de completar la seva formació teòrica adquirida al llarg de la carrera. Objectiu. En aquest estudi es presenten els principals resultats de l’enquesta de valoració del Pràcticum de llicenciatura de Psicologia emeses pels alumnes que cursaren l’última edició d’aquesta assignatura.
Note: Podeu consultar la Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/43352
It is part of: Pòster presentat a: Setena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia Campus Pedralbes. 30, 31 de gener i 1 de febrer de 2013.
URI: http://hdl.handle.net/2445/51063
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/43352
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
Comunicacions a congressos (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P40Guilera_ferre.pdfPòster43.01 kBAdobe PDFView/Open
P40_resum.pdfResum29.16 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons