Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54765
Title: El món educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca
Author: Palos, José
Reverté Vidal, Maria Pilar
Keywords: Educació
Arxius
Investigació
Congressos
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Series/Report no: Col·lecció Jornades i Congressos; 3
Abstract: Els documents d’arxiu es presenten com un recurs educatiu de primer ordre per a l’aplicació d’un model educatiu competencial en totes les àrees de coneixement i en tots els nivells educatius. En aquestes jornades ens proposem compartir experiències i reflexionar conjuntament, d’una banda, en relació a l’aplicació de la recerca com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les diferents àrees de coneixement i de l’altra, amb l’objectiu de promoure l’establiment d’uns protocols de col·laboració entre el món educatiu i els arxius que facilitin la utilització didàctica del patrimoni documental.
Note: Palos, J.; Reverté, P (Coord.). IV Jornades Educació i Arxius. El món educatiu, usuari de l’arxiu per a la recerca. Sant Cugat del Vallès, 27 i 28 de juny de 2013. Barcelona. Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. ISBN: 978-84-697-0457-8
URI: http://hdl.handle.net/2445/54765
ISBN: 978-84-697-0457-8
Appears in Collections:F - Col·lecció de jornades, congressos i simposis (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IV_jornades_ISBN DipositURI140616.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons