Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/54929
Title: La sostenibilitat econòmica i tècnica dels repositoris de preservació digital
Author: Térmens i Graells, Miquel
Keywords: Dipòsits institucionals
Cooperació entre biblioteques
Arxius
Institutional repositories
Library cooperation
Archives
Issue Date: 2010
Publisher: Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya
Abstract: A partir d"una anàlisi de la bibliografia especialitzada, es presenten els aspectes institucionals, econòmics i tècnics que cal tenir en compte per assegurar la sostenibilitat dels repositoris de preservació digital. En els aspectes institucionals s"assenyala la importància de la cooperació entre institucions. En l"apartat tècnic, l"anàlisi dels costos mostra que les despeses d"emmagatzematge tenen menys pes que no pas es pensa i també es destaca la interrelació entre les dificultats de finançament i les decisions tècniques que afecten el disseny dels repositoris. Finalment s"explica la utilitat de l"aplicació dels sistemes d"auditoria (ISO 27000, Esquema Nacional de Seguretat, DRAMBORA, TRAC) per comprovar la fiabilitat dels sistemes de preservació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/revista-lligall-1/lligall-31-1
It is part of: Lligall: Revista Catalana d'Arxivística, 2010, vol. 31, p. 44-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/54929
ISSN: 1130-5398
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
599572.pdf305.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.