Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/55550
Title: Les col·leccions digitals patrimonials espanyoles: polítiques de col·lecció i presentació de la col·lecció
Author: Estivill Rius, Assumpció
Gascón García, Jesús
Sulé, Andreu
Keywords: Gestió de la col·lecció (Biblioteques)
Patrimoni bibliogràfic
Biblioteques digitals
Collection management (Libraries)
Bibliographic heritage
Digital libraries
Issue Date: 1-Dec-2010
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: Analitzar l'existència i el contingut de documents de polítiques de col·lecció i criteris de selecció de les col·leccions digitals patrimonials espanyoles. Examinar si la descripció de les col·leccions incloses en els portals respectius comunica adequadament als usuaris la història i els objectius de la col·lecció, els destinataris, l'abast temàtic o geogràfic, cronològic i lingüístic, els tipus de documents digitalitzats, la relació amb la col·lecció analògica, els usos permesos i altres qüestions de tipus organitzatiu i tècnic. Metodologia: Per al primer objectiu, s'ha fet l'anàlisi del contingut dels portals de les col·leccions objecte d'estudi i s'ha enviat un qüestionari a les entitats responsables. Per al segon objectiu, s'ha desenvolupat una llista dels elements descriptius que s'haurien d'incloure en la descripció de les col·leccions basada en directrius internacionals i s'han avaluat les col·leccions amb relació a aquesta llista. S'han seleccionat per a l'estudi les col·leccions digitals exclusivament patrimonials que aporten metadades en el recol·lector Hispana del Ministerio de Cultura. Resultats: Destaca l'absència de documents formals de polítiques de col·lecció, però els criteris de selecció que en la majoria dels casos no són públics són clars i estan ben formulats. Pel que fa a la descripció de les col·leccions, hi ha diferències molt marcades entre els fons analitzats i s'hi observen alguns models de bones pràctiques. Tanmateix, en general, la informació és molt minsa: no acostumen a haver-hi dades sobre el mateix projecte, els destinataris queden molt difusos, les qüestions organitzatives hi són del tot absents, i les tipologies documentals incloses o les llengües i els períodes coberts sovint s'han de deduir de la interfície de cerca o de les estadístiques de les plataformes corresponents. En els apartats d'objectius de la col·lecció i de l'abast temàtic o geogràfic, la informació sol ser més completa.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/BiD/article/view/218617
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010, num. 25
URI: http://hdl.handle.net/2445/55550
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606147.pdf219.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons