Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57763
Title: L'escriptura acadèmica
Author: Tolchinsky, Liliana
Cañedo-Argüelles, Miguel
Castrechini Trotta, Ángela
Estrada i Bonell, Ferran
Gracia Ramos, Ma. Carmen
Navarro Brión, Miguel Ángel
Pérez-Moneo, Miguel
Pestana, José Vicente
Pujol Dahme, Ana Mª
Keywords: Redacció d'escrits tècnics
Metodologia de la ciència
Educació superior
Issue Date: 29-Sep-2014
Series/Report no: Quaderns de Docència Universitària; 29
Abstract: La producció de textos escrits és una de les tasques fonamentals en institucions acadèmiques. Serveix per a la transferència de coneixement, per a la integració dels nous membres acadèmics en les respectives comunitats discursives i per entendre millor els temes sobre els quals es treballa. Donat l’efecte clarificador i organitzador que té l’escriptura, convé que la redacció sigui part del procés de recerca i no només una activitat que es realitza un cop acabada aquesta. En aquest treball abordem de manera pràctica i senzilla els processos de redacció i publicació, aturant-nos en alguns detalls que faciliten la complexa tasca de produir textos publicables
Note: Podeu consultar la versió castellana a recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/57763
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/145121
ISBN: 978-84-9921-600-3
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Antropologia Social)
A - Llibres Universitat (IDP-ICE, Octaedro)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)
Llibres / Capítols de llibre (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QDU-29.pdf579.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons