Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57953
Title: Cap a una política educativa dialògica. La gestió a les comunitats d’aprenentatge
Author: Bär Kwast, Brenda
Director: Torrens Llambrich, Xavier
Keywords: Sistema educatiu
Política educativa
Treballs de fi de grau
Instructional systems
Educational policy
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2014
Abstract: Des de fa poc més d’una dècada s’està qüestionant de manera sistemàtica el model d’ensenyament i aprenentatge subjacent al disseny curricular espanyol i el constructivisme psicològic que el sustenta (López Rodríguez, 2006). Es critica aquesta concepció constructivista de l’ensenyament-aprenentatge, en tant no aconsegueix aportar solucions satisfactòries a problemes com: la manca de motivació de l’alumnat, l’elevada taxa de fracàs escolar, la manca de respecte cap a l’educació, la poca implicació de les famílies, etc. Com és habitual, en moments de crisi, s'obra una revisió als autors que han fet escola i es reinterpreten a psicòlegs i antropòlegs de l’educació. Quan falla el que tenim, tornem a les fonts. Per això a l'actualitat es tornen a revisar teories de Kylpatric i Dewey (pel seu mètode per projectes), Freinet (per l’organització autònoma del temps a l’aula i la correspondència escolar), Decroly (pels centres d'interès i l’aprenentatge globalitzat), Montessori (per l’ús dels espais i el material sensorial), Freire (pel mètode dialògic de l’ensenyament-aprenentatge que emfatitza la modificació del context, en lloc de l’acomodació al context i busca la participació de tota la comunitat), es rellegeix i reinterpreta Vygotski, es treballa sobre la teoria comunicacional de Habermas, entre d'altres autors...
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència Política i de l'Administració, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014 , Tutor: Xavier Torrens Llambrich
URI: http://hdl.handle.net/2445/57953
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència Política i de l'Administració

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22B_Bär_Brenda.pdf554.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons