Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58635
Title: Les relacions de suport i el component emocional com a aspectes clau per al desenvolupament del procés resilient i el benestar dels infants al sistema de protecció
Author: Ciurana, Anna
Fuentes-Peláez, Núria
Pastor Vicente, Crescencia
Keywords: Educació emocional
Psicologia positiva
Congressos
Emotional education
Positive psychology
Congresses
Issue Date: Sep-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Abstract: La present comunicació mostra el potencial que pot tenir l’establiment de certes relacions que ofereixen suport i recolzament emocional als infants i joves tutelats, en la promoció del benestar emocional i del procés resilient. La recerca es contextualitza al sistema de protecció a la infància, centrant-nos en adolescents que a causa de la seva situació de desprotecció han hagut d’abandonar el seu nucli familiar i entrar al sistema de protecció a la infància. L’afrontament d’aquesta situació afegit a l’entorn advers del qual provenen, comporta que els adolescents hagin de lidiar amb unes necessitats específiques de l’àrea emocional i relacional. Certs tipus de relacions interpersonals poden ajudar i mediar en aquest impacte emocional, promocionant un desenvolupament del procés resilient, així com millorant el seu benestar personal i social. Els resultats de la recerca que es presenta, permeten identificar elements característics d’aquest tipus de relacions i els beneficis que els adolescents perceben, essent els aspectes emocionals els que sustenten aquestes relacions...
Note: Podeu consultar el document complet a: http://hdl.handle.net/2445/58585
It is part of: Comunicació presentada a: I Congrés Internacional d’Educació Emocional. X Jornades d’Educació Emocional. Psicologia positiva i benestar. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. 978-84-697-1225-2. p. 25-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/58635
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58585
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_38.pdf175.72 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons