Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60824
Title: Desenvolupament de les competències a l'escola: una experiència a través del teatre
Author: González Parera, Montserrat
Keywords: Competències transversals
Teatre en l'ensenyament
Generic competences
Drama in education
Issue Date: 1-Sep-2010
Publisher: Societat Catalana de Pedagogia
Abstract: Una experiència a través del teatre pot voler dir moltes coses: fer d"actor, dramaturg, espectador, lector, dinamitzador, etc. en un moment determinat. En aquest article parlem d"experimentar a través del teatre en l"àmbit escolar. Ens referim al teatre com a eina pedagògica i com a escenari formatiu que facilita situacions per percebre, comprendre, comunicar i enriquir-se amb els processos, les produccions artístiques i les diverses realitats que es propicien. Com a tal ens ofereix la possibilitat de desenvolupar les competències dintre de la comunitat escolar. A través del teatre podem fomentar un aprenentatge integrat i transdisciplinar desenvolupant molts aspectes de les diferents competències. En funció de quin sigui l"objectiu, el teatre és una activitat que ens pot ser útil per treballar-ne uns o uns altres.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3007.01.56
It is part of: Revista Catalana de Pedagogia, 2011, vol. 7, p. 283-298
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.3007.01.56
URI: http://hdl.handle.net/2445/60824
ISSN: 1695-5641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
624770.pdf302.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons