Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63066
Title: Memòria acadèmica i indicadors de qualitat. Curs 2012-2013. Facultat de Dret
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Keywords: Informes
Indicadors educatius
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: La Memòria acadèmica i indicadors de qualitat. Curs 2012- 2013, que publica la Facultat de Dret per quart any consecutiu —aquest volum s’afegeix a les dels cursos 2009-2010 i següents— ha adquirit un nou valor. Efectivament, en el procés VSMA (Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials) que regeix els nous títols universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, la Facultat de Dret es troba, aquest 2015, en el punt culminant d’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. Si l’exercici d’anàlisi i valoració dels graus i màsters verificats ja s’estava fent a partir dels informes de seguiment, ara passem una mena d’examen final, o prova de síntesi, de les nostres titulacions, i l’exercici d’anàlisi i valoració ha estat més ampli i més intens. I si bé és cert que la Universitat de Barcelona, per mitjà de l’Agència de Polítiques i de Qualitat (APQUB), ens ha facilitat les dades acadèmiques que les diverses unitats de la institució generaven, no és menys cert que les nostres pròpies memòries acadèmiques, amb tota la informació que contenien i l’anàlisi que ja es feia, han estat un instrument molt valuós en aquest exercici d’examen i valoració de les titulacions.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08225
URI: http://hdl.handle.net/2445/63066
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08225
Appears in Collections:Memòries (Facultat de Dret)
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memoria_DRET_2012-2013.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.