Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63629
Title: Referències clàssiques i la seva significació a La muntanya màgica de Thomas Mann
Author: Gilabert Barberà, Pau
Keywords: Tradició clàssica
Humanisme
Filosofia grega
Classical tradition
Humanism
Greek philosophy
Mann, Thomas, 1875-1955
Issue Date: 2014
Abstract: [cat] Tot i que la novel·la de Thomas Mann, La muntanya màgica, ha estat objecte de nombrosos estudis, aquest article suggereix que fins ara cap no ha prestat l’atenció deguda a la importància i significació de les seves referències clàssiques. Això es deu probablement a la creença general que la influencia de la tradició clàssica és relativament intranscendent en relació a l’àmplia conjunció d’idees filosòfiques en què recolza el text de Mann. Aquest article adopta un punt de vista diferent i, mitjançant una anàlisi i comentari acurats de les referències clàssiques explícites i les que considera implícites, conclou que són també valuoses per a la comprensió de l’afaiçonament ideològic del personatge principal, Hans Castorp, i, en un grau no quantificable, per ajudar a continuar reflexionant sobre l’etiologia del seu controvertit descens a la plana des de la muntanya màgica (Zauberberg) a fi de prendre part en la gran tragèdia de la Primera Guerra Mundial, aliena, com ho és qualsevol guerra, al desig humanístic que l’amor (Liebe) prevalgui finalment en la vida dels homes.
[eng] Although Thomas Mann’s novel The Magic Mountain has been the object of innumerable studies, this paper suggests that so far none of these has given truly close attention to the significance of the classical references in this novel with regard to the search for a true humanism. This is probably owing to the generally held belief that the influence of the classical tradition is relatively inconsequential in relation to the ample conjunction of philosophical ideas on which the novel is based. This article takes a differing view and, through a close analysis and comment of the explicit and implicit classical notions in the text, concludes that these ideas are also a valuable key to a greater comprehension of the ideological design of the main character, Hans Castorp, and to a certain degree they also help to continue to reflect on the most enigmatic and controversial episode of the novel: the young protagonist’s descent to the plain from the magical mountain (Zauberberg) in order to take part in the great tragedy of World War I, alien as is any war to the prevalent but ultimately futile desire that love (Liebe) should in the end prevail in the life of humans.
Note: Podeu consultar la versió anglesa a: http://hdl.handle.net/2445/63627 i la castellana a: http://hdl.handle.net/2445/63630
Note: Versió catalana de l’anglesa publicada a LEXIS, Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 32, 2014, 422-444.
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/63627
http://hdl.handle.net/2445/63630
URI: http://hdl.handle.net/2445/63629
Appears in Collections:Documents de treball (Filologia Grega, Filologia Llatina, Filologia Romànica i Filologia Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mann Zauber cat.pdf504.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons