Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/64881
Title: Jaume Cabrera, pintor català entre l'italianisme i el gòtic internacional
Author: Piñol Lloret, Marta
Director: Alcoy i Pedrós, Rosa
Keywords: Pintura gòtica
Tesis de màster
Gothic painting
Masters theses
Issue Date: 2011
Abstract: En aquest treball ens proposem estudiar Jaume Cabrera, un pintor documentat entre els anys 1394 i 1432, de tal manera que en termes cronològics i atenent a la nostra geografia ens situa als inicis del Gòtic Internacional, tot i que com ja veurem aquest mestre mostrarà certes reticències davant de les propostes més innovadores, inclinant-se devers els plantejaments propis de l‟italianisme que tanta importància tingueren al segle XIV. En qualsevol cas una idea que considerem que cal tenir en compte des d‟un primer moment és que en absolut cal comprendre aquesta voluntat continuista, no mancada però d‟un cert revisionisme de les propostes anteriors tot i que allunyada de les més fortes novetats, com un fet que suposi devaluar la qualitat del pintor. En absolut ho comprenem d‟aquesta manera, i a més a més a aquesta consideració caldria sumar-hi el fet que tampoc podem entendre el Gòtic Internacional com un moviment aliè a la tradició pictòrica anterior, totalment autosuficient, igual que tampoc el podem interpretar com una tendència que implica una unificació estilística total amb unes directrius comunes inalterables que suposen un oblit de la tradiciñ i uns resultats d‟anàlogues característiques en tots els mestres...
Note: Màster Oficial en Estudis Avançats en Història de l'Art. Facultat de Geografia i Història de la UB. Curs: 2010-2011, Tutora: Rosa Alcoy i Pedrós
URI: http://hdl.handle.net/2445/64881
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Història de l'Art

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Piñol_Lloret.pdf43.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons