Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/65306
Title: QD2.0: Nadius digitals i qualitat democràtica. Memòria
Author: Prats Gil, Enric
Tey, Amèlia
Egea, Alex
Marín, Ana
Sánchez Martí, Angelina
Pallarés, Anna
Keywords: Tecnologia de la informació
Participació política
Joves
Information technology
Political participation
Youth
Issue Date: Oct-2014
Abstract: La recerca que presentem té la finalitat de mostrar fins a quin punt les tecnologies digitals poden impulsar un nou marc de participació política dels més joves, els que no tenen la majoria d’edat. A més, aquesta investigació ha de permetre proporcionar als centres educatius pautes o criteris per intervenir en la formació política dels joves, els que són a punt de fer la majoria d’edat i, per tant, futurs electors. Per dur‐ho a terme, s’ha fet una recerca qualitativa, basada en un recull de dades quantitatives amb enquestes i qüestionaris, que s’ha completat amb un focus grup i un treball educatiu per mitjà d’una activitat didàctica en una mostra de centres educatius de batxillerat. Els apartats següents recullen un resum executiu, el marc conceptual i l’estat de la qüestió, el dispositiu metodològic, la descripció de la mostra, el resum de resultats i les conclusions. El document es tanca amb alguns annexos del material emprat.
Note: Grup de Recerca en Educació Moral (GREM)
URI: http://hdl.handle.net/2445/65306
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemoriaQD20.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons